ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

 Από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο πειραματιζόμαστε και  δημιουργούμε τον μαγικό κόσμο του Τσίρκου με παιδιά στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη…