ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Καθημερινά, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο  εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια υφίστανται μορφές βίας όπως η σεξουαλική, η σωματική, η ψυχολογική,…