ΚΕΤΝΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περισσότερα από 60 ρέματα και χείμαρρους στην εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος περιοχή της Θεσσαλονίκης θα καθαρίσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι καθαρισμοί από σκουπίδια, μπάζα και άλλα φερτά υλικά, όπως και…