ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΕ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΝΕΡΑ