Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας

Η πρόσφατη ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις αποζημιώσεις στα πυρηνόκαρπα που υπέστησαν ζημίες από τις…