ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΑΠΘ