ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ