ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 1 Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου «Ο Αμάραντος». Υπήρξε απαρτία και ένα πολύ…