ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΚΙΡΙΔΗΣ

Στον σύγχρονο κόσμο όπου η νεολαία αναδεικνύεται ως δύναμη προόδου και αλλαγής, η υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Τσακιρίδη για Δημοτικό Σύμβουλο…