ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αλλαγές στο Κτηματολόγιο φέρνει το 2024  για τους ιδιοκτήτες όπως ενεργοποίηση του Ψηφιακού Φακέλου από τις 2 Ιανουαρίου, καμία άλλη παράταση πέραν της…