ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις», το οποίο προβλέπει τη σύσταση Νομικού…