Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023, ένα ξεχωριστό και ζεστό Event περίμενε τα παιδιά που φροντίζουμε στις δομές μας σε μια…