ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 1000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΝΕΩΝ