ΛΥΚΕΙΟ

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 74889/Α7/217-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3101/17.06.2022) του ΥΠΑΙ.Θ. , «Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε…