ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Βέροιας τίμησαν την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ημέρα μνήμης των δικαιωμάτων…