ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ