ΜΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ PFIZER

Συνεργασία με μονάδα του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ) ξεκινά το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) της Pfizer στη Θεσσαλονίκη,…