ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Μεγάλη αύξηση του πληθυσμού ακμαίων κουνουπιών προκύπτει από τα αποτελέσματα των παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών που έχουν εγκατασταθεί στις περιοχές των…