ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ

«Η χθεσινή συνάντηση ήταν μια ευκαιρία για μια επανεκκίνηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά από 4 δύσκολα χρόνια. Επιβεβαιώθηκε η άποψή…