ΜΕΙΩΣΗ 30%

Μείωση μεγαλύτερη του 30% καταγράφεται στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που ανακοινώνουν οι προμηθευτές για τον Νοέμβριο Μείωση μεγαλύτερη του 30%…