ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2023

Σε 1.074.573 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), τον Φεβρουάριο του 2023, καταγράφοντας μείωση κατά -35.068 άτομα…