ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΠΣΔΔ

Στην κατεύθυνση συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών της και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η Γενική…