ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ

Ο συνδυασμός μας είναι μια συλλογική προσπάθεια της κοινωνίας για αποτελμάτωση και επανεκκίνηση του Δήμου Βέροιας, με ανθρώπους από όλους…

Πρωτοφανείς οι εικόνες που κατέγραψε και δημοσίευσε η πανελλαδικής εμβέλειας εφημερίδα Espresso και που περιγράφουν την τραγική κατάσταση στον ιστορικό…