ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ