ΝΕΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, θα πραγματοποιήσει τη διανομή τροφίμων, στις ωφελούμενες…