ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

«Έχουμε την υποχρέωση να τρέξουμε γρήγορα, υπεύθυνα και παραγωγικά, ώστε  τα επόμενα πέντε  χρόνια να αποτελέσουν μια περίοδο δημιουργικών ανατροπών…