ΝΕΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΩΝ

Το Σάββατο 27 Μαΐου 2023, η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων μελών του, πραγματοποίησε επίσκεψη…