ΝΕΟΙ

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου έχουν περιθώριο να καταθέσουν αίτηση ένταξης οι δυνητικοί δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ –…

Σχετικά με την υλοποίηση του νέου στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου», η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ενημερώνει τα εξής: Στις πρώτες εβδομάδες…