ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Τον νέο Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας, Αστυνόμο Α΄ Βασίλειο Κεφτέ και τον Υπαστυνόμο Α΄ – Υποδιοικητή της Σχολής…