ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ο Δήμος Κοζάνης, έχοντας πρωτίστως την ηθική και μετά την νομική υποχρέωση να δημιουργήσει έναν δήμο χωρίς διακρίσεις, υλοποιεί μια…