ΟΔΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (αλλαγή λαμπτήρων και συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων) θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής…