ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ