ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 9α Αυγούστου 2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση…