ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Κατόπιν της υπ’αριθμ 20/2023 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα ’’Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε…