ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Στη σύγχρονη εποχή, των ολοένα αυξανόμενων εναλλακτικών πηγών πρωτεϊνών προς κατανάλωση, το κοτόπουλο αναδεικνύεται ως ο απόλυτος κυρίαρχος της παγκόσμιας…