ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Στις έννοιες της επιστήμης, της τεχνολογίας της μηχανικής και των μαθηματικών μέσω μιας διασκεδαστικής και πρακτικής μάθησης εισήχθησαν περισσότερα από…