ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΙ ΕΞΑΓΕΙ

Ακολουθώντας το μότο των εξαγωγέων η Κεντρική Μακεδονία «παράγει και εξάγει»  με αποτέλεσμα να καταγράφει… υψηλές πτήσεις, οι οποίες την κατατάσσουν ως την δεύτερη…