ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΙΣΕΩΝ

Προβληματισμός επικρατεί στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω του αργού ρυθμού με τον οποίο προχωράει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ενώ καταληκτική…