ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μέχρι τις 8 Απριλίου έλαβε παράταση η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους». Το Πρόγραμμα προβλέπει: Αυξημένη επιδότηση 200 ευρώ ανά…

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/2023 για το έργο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής…