ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στα πλαίσια της Υπουργικής Απόφασης Υ.Α. Γ3Β/460/107056 (ΦΕΚ Β 23353/12-04-2023) σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η υποχρέωση εφοδιασμού των Γεωργικών Ελκυστήρων…