ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Γ΄ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 16.794 ΕΥΡΩ

Παρατείνεται  μέχρι την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για τον Γ΄ κύκλο…