ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Να στρέψει κεφάλαια σε επενδυτικές δραστηριότητες στη Μακεδονία και τη Θράκη προέτρεψε τη Διοίκηση της Παρευξείνιας Τράπεζας ο Στάθης Κωνσταντινίδης,…