ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Την Παρασκευή 12 Μαίου 2023 (09:00-12:00π.μ) στο Αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου των Αιγών, στο πλαίσιο των Δράσεων του δικτύου «Φίλοι…