ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ <>

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  Α. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99…