ΠΟΙΝΕΣ

Αυστηρότερη αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, αλλαγή στο καθεστώς απουσιών, αλλά και ευθύνες στους γονείς περιλαμβάνονται στο σχέδιο εθνικής στρατηγικής…