ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Συνεχίζεται η επιδότηση του κοινωνικού τιμολογίου το 2024 και πλέον εξειδικεύεται το κοινωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας για τις Πολύτεκνες Οικογένειες ή «ΚΟΤ Γ»,…

Στην Ευρώπη το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15-29 ετών μειώθηκε από 18,1% το 2011, σε 16,3% το 2021. Η τάση…