ΠΟΡΙΣΜΑ ΖΗΜΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών: από το…