ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ

O ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζημιογόνο αίτιο…

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Πέμπτη 07 Μαρτίου, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών στις καλλιέργειες παραγωγών…

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 23/02/2024, τον πίνακα µε τα πορίσµατα επανεκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΠΑΓΕΤΟΣ…

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζημιογόνο…

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το…