ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΙΗΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ. Αλεξάνδρειας ευχαριστεί θερμά για την έμπρακτη υποστήριξη στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας , την…