ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

11:40   ΠΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΉΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΥ 11:45   ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΔΕΗΣΗΣ 11:50   ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 12:00  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ…